Privacy klop watersport

Privacyverklaring Klop Watersport B.V.

Uw privacy
Klop Watersport B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom  willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Klop Watersport B.V. persoonsgegevens verwerkt van klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Klop Watersport B.V. zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klopwatersport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Klop Watersport B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Klop Watersport B.V. hiertoe contactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Klop Watersport B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/ of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Geautomatiseerde besluitvorming
Klop Watersport B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klop Watersport B.V) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Klop Watersport B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Klop Watersport B.V. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Klop Watersport B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Klop Watersport B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Klop Watersport B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Klop Watersport B.V. info@klopwatersport.nl of 0184-612227

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste aanbiedingen

Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
Onze laatste nieuwsbrief:
Contactgegevens Rivierdijk 27a 3372 BG, Hardinxveld-Giessendam
+31 (0)184  Toon nummer
verkoop@klopwatersport.nl
Copyright © 2023 Klop Watersport | Sitemap | Partners | Cross Internet
Eindejaarsshow 2023
Eindejaarsshow 2023Ook 2023 sluiten we weer af met een knallende eindejaarsshow!
Eindejaarsshow 2023
X